Oficiálne vyjadrenie riaditeľa Národného onkologického ústavu v Budapešti o vode KAQUN

30.06.2016 21:13

Kontakt

LYMFOSTUDIO Prevádzka :
Bc Mária Macánková
Kátovská 25
908 51 Holíč SR

Korešpodenčná adresa :
Bc. Mária Macánková
Jednoradová 1539/15
90851 Holíč SR
+421915589879
+421911660211
info@lymfostudio.sk